Hoe gaat de oplevering in zijn werk

Hier kunt u lezen in welke staat u de woning moet opleveren en welke zaken u wel of niet moet repareren of verwijderen. De regels zijn voor woningen en kamers gelijk, overal waar u ‘woning’ leest, kunt u ook ‘kamer’ lezen.

Aanvang huurperiode

Bij aanvang van de huurperiode zal de woning in goede staat moeten worden opgeleverd. Dit houdt in dat het gehuurde en alle daaraan verbonden zaken, bijvoorbeeld de inbouwapparatuur in de keuken, goed moeten functioneren tenzij hierover tussen huurder en verhuurder anders is overeengekomen. 

Met de sleuteloverdracht aan huurder zal Huiz een inspectierapport opstellen waarin alles over de woning staat opgenomen. Tevens worden hierbij foto’s genomen van de woning. De technische installaties zullen worden getest en gecontroleerd. 

 

Tussentijdse inspecties op groot onderhoud

Indien van toepassing zal Huiz tijdens de huurperiode periodiek inspecties uitvoeren op het onderhoud. Zowel voor het behoud van de woning als voor het woongenot van een huurder is dit belangrijk. Deze inspecties zijn gericht op zaken waarvoor een verhuurder verantwoordelijk is en dus met name het groot onderhoud. 

Indien er gebreken zijn aan het object kan Huiz offertes laten opstellen en opdracht geven tot het verhelpen van het gebrek. Uiteraard zal hierover altijd contact worden opgenomen met huurder en verhuurder alvorens een opdracht kan worden gegeven.

 

Einde huurperiode

Het uitgangspunt bij opleveren van de woning is dat de huurder de woning moet opleveren in dezelfde staat als bij het aangaan van de huurovereenkomst.

Veranderingen die huurder zelf met schriftelijke toestemming van de verhuurder heeft aangebracht mag huurder laten zitten, tenzij destijds is afgesproken dat huurder deze moet verwijderen bij het einde van de overeenkomst.

Zaken die door normaal gebruik en normale slijtage zijn verouderd vallen hier buiten. Het is logisch dat bijvoorbeeld een keuken na 10 of 20 jaar deels of geheel versleten is.
Als huurder bepaalde zaken moet herstellen dan zal er wel een zorgvuldige procedure in acht worden genomen. Huurder zal de kans krijgen om de gebreken zelf te verhelpen. Om deze reden zal er door Huiz zowel een voorinspectie als een eindinspectie worden gedaan. Bij de voorinspectie zal Huiz duidelijk aangeven welke zaken huurder nog moet herstellen en ook per onderdeel aangeven welke kosten huurder moet betalen als huurder dit niet doet. Tussen de voorinspectie en de eindinspectie moet huurder de kans krijgen om de gebreken zelf op te lossen. Er is geen vaste regel over wat een redelijke termijn is, maar normaal gesproken is dit 1 á 2 weken.