Klachtenprocedure

HUIZ neemt een proactieve houding aan ten opzichte van klanttevredenheid. De klachtenprocedure van HUIZ is vastgelegd en legt uit hoe een klacht kan worden ingediend.

Ontvangst van de klacht bevestigen

Sommige klachten worden in eerste instantie mondeling ingediend. HUIZ maakt de klager attent op de klachtenprocedure, die om te beginnen vereist dat formele klachten schriftelijk ingediend dienen te worden (per e-mail, brief ). HUIZ moet alle klachten binnen een bepaalde tijdspanne erkennen. Dit gebeurt over het algemeen binnen drie werkdagen.

 

De klacht onderzoeken

HUIZ onderzoekt de klacht intern, volgens de volgende klachtenprocedure:

HUIZ verstrekt binnen 15 werkdagen een officiële schriftelijke verklaring aan de klager. Als de klager ontevreden blijft, legt HUIZ uit welke volgende stappen zij kan ondernemen binnen de organisatie. HUIZ zorgt ervoor dat een medewerker die niet bij de transactie betrokken was, of idealiter de klachtenmanager, de klacht kan onderzoeken. Na dit onderzoek stuurt HUIZ een officiële schriftelijke verklaring waarin het definitieve besluit staat, met inbegrip van een eventuele schikking, mocht deze aangeboden worden. Deze verklaring maakt ook duidelijk hoe, indien van toepassing, de claim bij de schadevergoedingsregeling van HUIZ ingediend kan worden en de deadline om dit te doen.

 

Het registreren van klachten

HUIZ registreert alle klachten die mondeling of schriftelijk gemeld zijn op het moment dat zij gemaakt worden.